Johnny Werther Henriksen: En erfaren konsulent & projektleder

Johnny Werther Henriksen er en erfaren konsulent, projektleder og QA/testmanager. Han har mere end 18 års erfaring med implementering, projektledelse, optimering samt testmanagement inden for bank-, finans-, og sundhedssektoren. Johnny Werther Henriksens arbejde kredser om at løse de tværgående udfordringer, der opstår i store komplekse organisationer, hvor flere interessenter skal samarbejde. Han har stor erfaring med at drive og lede større komplekse udviklings- og implementeringsprojekter for både private og statslige institutioner. Hans kernekompetencer tæller forandringsledelse, organisationsimplementering, projektledelse, test management, -strategi og -policy, systemimplementering, SCRUM samt Agile leadership. 

Hvem er Johnny Werther Henriksen?

Hans faglige kompetencer bygger på et solidt fundament i QA/test- og kvalitetssikring af processer og systemer med en projektportefølje, der inkluderer Danske Bank, Sundhedsplatformen, KMD, Nykredit med flere. 

Johnny Werther Henriksen har i de seneste år primært beskæftiget sig med tværgående projektledelse samt test- og kvalitetssikring inden for sundhedssektoren. I den forbindelse har Johnny Werther Henriksen ledet en række større projekter for Region Hovedstaden, herunder den igangværende opførelse af en Sterilcentral på Herlev Hospital. Johnny Werther Henriksens rolle i byggeriet spænder over ledelse og koordinering af byggeprocessen, udvikling af on-site produktion, uddannelse og koordinering af brugere (sundhedspersonale) samt implementering ny organisation, IT systemer og robotteknologi. Sterilcentralen har til formål at indsamle kirurgiske instrumenter fra Region Hovedstadens hospitaler, sterilisere dem ved hjælp af en avanceret tre-trins process og endeligt transportere dem tilbage til Region Hovedstadens hospitaler og operationsborde.

“ En opgave eller en udfordring ses altid fra flere sider, afhængigt af hvem der ser på den ”

Johnny Werther Henriksen

En holistisk tilgang

Johnny Werther Henriksen har en holistisk tilgang til sit arbejde med projektkoordinering og QA/testmanagement. Han påtager sig den ledende og koordinerende rolle og er i kommunikation med alle stakeholders: Ledelse, IT afdelingen, personale samt back- og frontend teams. Johnny Werther Henriksen trives i et bredt felt, hvor han har ansvaret for implementering af systemer på tværs af organisationer, der berører flere aspekter af organisationen eller virksomheden. Det er de tværgående udfordringer og muligheder, som Johnny Werther Henriksen finder særligt interessant i sit arbejde. 

Det, som Johnny Werther Henriksen tilfører de projekter, han arbejder med, er at tilpasse organisationen med dennes vision. Han er en forandringsagent, skarp, autentisk og i kraft af sine mangeårige erfaring er han hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger. Han formår at se det større organisationelle perspektiv og samtidig forstå systemet i et større tidsperspektiv. Formålet er altså at implementere processer og metoder, der er velfungerende og kontinuerlige i et større tidsperspektiv. 

Dertil har Johnny Werther Henriksen de nødvendige tværfaglige samarbejdsevner, det kræver for at forstå, hvordan et system skal designes, så det bedst muligt tjener formålet og brugerens behov. I kraft af sin lange erfaring har Johnny Werther Henriksen indsigt i virksomhedskulturer, særligt i sundheds- og finanssektoren, der gør ham i stand til at arbejde tværfagligt og få dybdegående forståelse for processer.  

Johnny Werther Henriksens fagområde kan for den udefrakommende virke meget teknisk, men for Johnny Werther Henriksen handler hans arbejde i langt højere grad om mennesker frem for systemer. Mennesket er i centrum. En stor del af at implementere systemer succesfuldt er netop at sørge for, at de er brugervenlige og intuitive for de mennesker, der skal anvende systemet på daglig basis. Derfor er forandringsledelse og de tværgående udfordringer en stor del af Johnny Werther Henriksens arbejde med implementering af nye projekter og systemer. Han tager nemlig afsæt i brugernes oplevelse, og hvordan et system vil gøre dennes arbejde mere effektivt og hverdagen mere glidende. De overvejelser, han gør sig, handler grundlæggende om at gøre systemer bæredygtige, så de på længere sigt tjener formålet bedst muligt: Nemlig at gøre processer bedre og mere effektive til gavn for alle i organisationen. 

Johnny Werther Henriksens tværfaglighed og brede kompetencesæt er i høj grad medvirkende til at han har evnen til at sætte sig i brugerens sted i flere forskelligartede projekter inden for forskelligartede sektorer. En bankkunde har andre brugerbehov end en sygeplejerske, hvorfor velfungerende systemer skal designes med denne forskelligartethed for øje. Når Johnny Werther Henriksen starter et projekt op, så tager processen altid udgangspunkt i sammen sted: Brugeren. Hvad har denne brug for fra systemet? Hvad er anvendelsessituationen? Hvad er systemets rolle og anvendelighed i den bestemte kontekst? 

Ifølge Johnny Werther Henriksen er det hans holistiske tilgang til forandringsledelse og implementering, der har været en faktor i hans success som konsulent. Samtidig ligger det ham naturligt at indtage en ledende rolle og koordinere komplekse processer.

Konsulent.

Johnny Werther Henriksen har i løbet af sin karriere primært arbejdet som konsulent på implementeringsprojekter for statslige og finansielle institutioner i både ind- og udland.

Projektleder.

Som projektleder og QA/testmanager har Johnny Werther Henriksen stået i spidsen for en lang række projekter for blandt andre Region Hovedstaden, Danske Bank, Nykredit, KMD med flere.

Fotograf.

Ved siden af sit arbejde som projektleder og QA/testmanager finder Johnny Werther Henriksen tid til at dyrke sin passion for fotografering. Han har arbejdet professionelt på flere større sportsevents.