Konsulent & Projektleder

Johnny Werther Henriksen har i sine 18 år som konsulent inden for projektledelse, QA samt test og kvalitetssikring arbejdet på en lang række stort anlagte projekter i både ind- og udland. I hans projektportefølje findes blandt andre Danske Bank og deres afdelinger i Irland og Finland, Sundhedsplatformen, Herlev Hospital og De Regionale Sterilcentraler i Region Hovedstaden. 

Johnny Werther Henriksen har i sin professionelle karriere som projektleder og QA/testmanager beskæftiget sig med ledelse og koordinering af en række projekter i både den private og offentlige sektor. Mere konkret har Johnny Werther Henriksen ledet større transformationsprojekter med henblik på forbedring og forandring af processer og systemer. Johnny Werther Henriksen har en solid portefølje af komplekse og vellykkede projekter bag sig, hvor han blandt andet har opgraderet og udviklet forretningsforetagender, store IT systemer, og styrings- og udviklingsprojekter i store komplekse organisationer som sundhedsvæsenet og finansielle institutioner.

Sterilcentralen, Region Hovedstaden

Johnny Werther Henriksen har de seneste 5 år beskæftiget sig med et stort anlagt projekt for Region Hovedstaden, nemlig opbygningen af to nye Regionale Sterilcentraler, det ene ved Herlev Hospital. Formålet med Sterilcentralen er at genbehandle kirurgiske operationsinstrumenter gennem en tredelt rengørings og steriliseringsprocess. Herefter skal centralen levere sterile operationsinstrumenter til regionens hospitaler. 

Som program testemanager og projektleder for implementeringen står Johnny Werther Henriksen i spidsen for alle tværfaglige løsninger og processer på projektet – helt fra steriliseringsprocessen til operationsbordet på regionens hospitaler. Johnny Werther Henriksens rolle er  at kvalitetssikring, metodeopbygning samt projektledelse af alle aspekter fra byggeprocessen til implementeringen af robotsystemer, IT til det operationelle og sterilisering personale.

Sundhedsplatformen

I udviklingen af Sundhedsplatformen fungerede Johnny Werther Henriksen som Lead technical program Test Manager for den teskniske del af Sundhedsplatformen mod 35 integrationer i sundhedsvæsenet. Johnny Werther Henriksen udviklede test strategien, kavlitetssikring med 7 Test Managers og 50 testere i perioden. Johnny Werther Henriksen udviklede metoder til Sundhedsplatformens kunder: Region H, Region Sjælland, tredjepartsleverandører samt den amerikanske leverandør, Epic.

Danske Bank

I perioden 2005-2010 stod Johnny Werther Henriksen i spidsen for en række projekter i implementeringen af Danske Banks online platforme. Helt overordnet havde Johnny Werther Henriksen til opgave at bygge og designe en ny test struktur og strategi og efterfølgende implementere det i hele Day2day finansafdelingen i Danske Bank. Det talte blandt andet test management af Online Single Products i Danske Online Bank. I Danske Banks udenlandske filialer var Johnny Werther Henriksen projekt- og Test Manager for på implementeringen af OSS Online Customer pakker i Irland, Nordirland og Sverige. Han var tilmed i spidsen for implementeringen af kundesystemet CAT i Sampo Bank, Danske Banks filial i Finland.

Nykredit

Johnny Werther Henriksen var i 2010-2014 tilknyttet Nykredit som Test Manager for en clearing i sektoren med tilnavnet Straksclearing. Systemet gjorde det muligt at give kreditoverførsler i realtid, hvilket på daværende tidspunkt var en helt ny infrastruktur i den danske finansielle sektor. I sin tid hos Nykredit stod Johnny Werther Henriksen også for den administrative funktion i SimCorp Dimension for Asset og Investment Management. Han var tilmed Test Manager for den nye clearing ved navn Intraday.

I sine 18 år som projektleder & QA/testmanager og konsulent har Johnny Henriksen stået i spidsen for en lang række andre projekter. Du kan læse hans fulde CV her.